Hurtworld game s1 [ NoSteam/TPR/Home/Kit/Meteor/Roll/AntyLog ] 0/100
Hurtworld game s5 [ NoSteam/TPR/Home/Kit/Meteor/Roll/AntyLog ] 0/100
Hurtworld game s6 [ NoSteam/TPR/Home/Kit/Meteor/Roll/AntyLog/Mody ] 5/100
Hurtworld game s8 [ NoSteam/TPR/Home/Kit/Meteor/Roll/AntyLog ] 0/100
Hurtworld game s11 [ Steam/TPR/Home/Kit/Mody/ItemV2 ] 0/100
Hurtworld game s12 [ Steam/TPR/Home/Kit/Mody/ItemV2 ] 5/100
Serwer Hurtworld Serwer Teamspeak3 Hurtworld IP: ts.hw69.pl

Nowe ograniczenia RaidBlock + większe cooldowny

Dodane zostało dodatkowe ograniczenie "wytepania" z bazy podczas raidu. Nakładane jest ono nie tylko na obszar eksplozji, ale także na graczy znajdujących się w pobliżu, czyli tzw. "Ogłuszenie".

Zrzut ekranu z 2020-04-29 17-05-31.png

Nowe rozwiązanie nakłada znaną już tu czasową blokadę/cooldown teleportów na każdego gracza znajdującego się w pobliżu raidu czy innej eksplozji. Dodatkowo zwiększony został obszar oddziaływania powyższych blokad.

Aktualizacja wnosi również podwójne zwiększenie cooldownów na teleport/warp/home. Zmiany w szczególności mają na celu przywrócenie roli aut.

Komentarze

  • Brak komentarzy
The comment form is closed for this current news.